Volgens het beeld dat in onze maatschappij leeft, ben je intelligent als je goed bent in het onthouden van feiten, als je goed bent in taal of wanneer je goed logisch kunt denken en verbanden kunt leggen. De wetenschapper Howard Gardner ontdekte echter dat er wel negen intelligentiesoorten bestaan. Veel meer dus dan waar het schoolsysteem en de intelligentietesten aandacht aan besteden.

De intelligentie

‘De intelligentie’ bestaat niet volgens Howard Gardner. Hij gaat ervan uit dat er minstens negen intelligenties zijn. Deze intelligenties zijn bij iedereen aanwezig. De een is van nature sterker aanwezig dan de ander. Iedereen heeft een andere en unieke combinatie van intelligenties. Gemiddeld genomen heeft iedereen twee of drie intelligenties sterk in aanleg. Daar liggen je voorkeuren en kwaliteiten.

Intelligentie is zoveel meer dan wat in IQ testen of op school gemeten wordt. In IQ testen en op school wordt volgens Gardner niet dé intelligentie gemeten maar voornamelijk slechts aspecten van drie van de negen intelligentiesoorten. Namelijk een combinatie van rekenkunde, taalkunde en ruimtelijk inzicht.

De negen intelligenties volgens Howard Gardner.

  • Visuele intelligentie.
  • Talige intelligentie.
  • Lichamelijke intelligentie.
  • Interpersoonlijke intelligentie.
  • Logische intelligentie.
  • Naturalistische intelligentie.
  • Muzikale intelligentie.
  • Intrapersoonlijke intelligentie.
  • Existentiële intelligentie.