Meervoudige intelligentie

Volgens het beeld dat in onze maatschappij leeft, ben je intelligent als je goed bent in het onthouden van feiten, als je goed bent in taal of wanneer je goed logisch kunt denken en verbanden kunt leggen. De wetenschapper Howard Gardner ontdekte echter dat er wel negen intelligentiesoorten bestaan. Veel meer dus dan waar het schoolsysteem en de intelligentietesten aandacht aan besteden.

De intelligentie

‘De intelligentie’ bestaat niet volgens Howard Gardner. Hij gaat ervan uit dat er minstens negen intelligenties zijn. Deze intelligenties zijn bij iedereen aanwezig. De een is van nature sterker aanwezig dan de ander. Iedereen heeft een andere en unieke combinatie van intelligenties. Gemiddeld genomen heeft iedereen twee of drie intelligenties sterk in aanleg. Daar liggen je voorkeuren en kwaliteiten.

Intelligentie is zoveel meer dan wat in IQ testen of op school gemeten wordt. In IQ testen en op school wordt volgens Gardner niet dé intelligentie gemeten maar voornamelijk slechts aspecten van drie van de negen intelligentiesoorten. Namelijk een combinatie van rekenkunde, taalkunde en ruimtelijk inzicht.

De negen intelligenties volgens Howard Gardner:

  • Visuele intelligentie.
  • Talige intelligentie.
  • Lichamelijke intelligentie.
  • Interpersoonlijke intelligentie.
  • Logische intelligentie.
  • Naturalistische intelligentie.
  • Muzikale intelligentie.
  • Intrapersoonlijke intelligentie.
  • Existentiële intelligentie.

Is je interesse al gewekt? Ben je nieuwsgierig naar de verschillende intelligenties? 

Hieronder krijg je een eerste impressie. Lees en kijk maar! Misschien heb je al een idee wat op jou van toepassing is.

 Dat kunnen meerderde intelligenties zijn en in verschillende mate!

Visuele intelligentie

Talige intelligentie

Lichamelijke intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie

Logische intelligentie

Naturalistische intelligentie

Intrapersoonlijke intelligentie

Muzikale intelligentie

Existentiële intelligentie

VISUEEL

Visuele intelligentie is het vermogen tot ruimtelijk inzicht en ruimtelijk voorstellingsvermogen.

TALIG

Talige intelligentie is het vermogen om talen te leren en de capaciteit om taal te gebruiken om bepaalde doelen te bereiken.

LICHAMELIJK

Lichamelijke intelligentie is het vermogen om je hele lichaam of delen van je lichaam te gebruiken voor verschillende doeleinden

INTERPERSOONLIJK

Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om te begrijpen, zien of aan te voelen hoe mensen zijn of hoe ze zich voelen.

LOGISCH

Logisch intelligentie is het vermogen te rekenen en om logisch en geordend na te denken.

NATURALISTISCH

Naturalistische intelligentie is het vermogen om verbinding te maken met dat wat leeft, door het te bestuderen, te ervaren of ervoor te zorgen.

INTRAPERSOONLIJK

Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen tot zelfinzicht en om contact te kunnen maken met je binnenwereld.

MUZIKAAL

Muzikale intelligentie is het vermogen om muzikale en ritmische patronen te herkennen, te onthouden, te waarderen  en te maken.

EXISTENTIEEL

Existentiële intelligentie is het vermogen en interesse om na te denken over de diepere en grotere vragen van het leven.

Herken je al iets van jezelf?

Wil je graag meer informatie over de theorie van Howard Gardner?

Kijk dan naar een van de volgende video’s of bezoek zijn een van zijn websites.
Website Howard Gardner / Website over meervoudige intelligentie
-Zowel de video’s als de websites zijn in het Engels-

Of volg een van onze online trainingen waarin je gaat ontdekken op welke manier je intelligent bent en wat je daarmee kunt doen in je dagelijks leven. 

Online training

‘Een frisse blik op jouw talent’.  

Ontdek hoe jij intelligent bent.

 

In 30 lessen krijg je door middel van filmpjes, informatie, opdrachten, foto’s en geluidsfragmenten, inzicht in jouw unieke intelligentieprofiel en hoe je dat kunt toepassen in je leven. Je komt te weten wat jouw krachten en talenten zijn. Heel duidelijk en overzichtelijk aan de hand van een persoonlijk werkboek met opdrachten.  Meer informatie.