Cookies en privacy Embrace your power

Bescherming persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je gegevens en privacy te respecteren en te beschermen zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we je gegevens beschermen.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet. Dit privacy beleid is van toepassing op de website en alle diensten van Embrace your power. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Contactgegevens voor vragen en feedback

We controleren regelmatig of we voldoen aan de wettelijke regels.
Als je vragen hebt over dit privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:
Embrace your power
Sikkelstraat 16
4904 VB Oosterhout
Contactpersoon: Lilian Joore
Info@embraceyourpower.nl
06-2628474337

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-05-2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Embrace your power verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres
Bedrijfsnaam
Bankrekeningnummer
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.
Gegevens over je activiteiten op onze website.

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, je een contactformulier hebt invult, je een aankoop wilt verrichten, je een online cursus volgt, een offerte hebt aangevraagd, een download hebt aangevraagd of je hebt aangemeld voor een workshop (rechtstreeks of via een derde partij). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen door Embrace your power of op servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen je gegevens nooit verkopen aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@embraceyourpower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Embrace your power verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het maken van een offerte.
Het afhandelen van jouw aankoop en betaling.
Het verzenden van onze nieuwsbrief.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De levering en uitvoering van ons product.
Het doen van onze administratie volgens wettelijke verplichting.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende grondslagen:Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, gaan wij ervan uit dat je toestemming geeft om je e-mailadres en naam te mogen verwerken. Het is mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op servers van Embrace your power of die van een derde partij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Embrace your power bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens nodig voor het aankoopproces:
Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, E-mail adres, factuuradres, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, IP adres  > Wettelijk termijn

Gegevens die je verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief:
Voor- en achternaam, E-mail adres > Maximaal half jaar na uitschrijving

Gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld om een profiel op de website aan te maken. > Maximaal half jaar na uitschrijving

Gegevens die je telefonisch of per e-mail verstrekt. > Maximaal half jaar na uitschrijving
Gegevens over je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld tijdens het volgen van de online training.  > Maximaal half jaar na uitschrijving

Geautomatiseerde besluitvorming

Embrace your power neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Embrace your power) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Embrace your power deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden (verwerkers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Embrace your power blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden:
• Hosting van onze website
• WordPress
• Boekhouder
• Boekhoudsysteem
• Mailservers
• E- Marketingdienst
• Betaaldiensten
• Clouddiensten
• Onderhoud van onze website

Embrace your power verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Sommige servers van derden zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Deze doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Een organisatie die de grondbeginselen van de Privacy Shields naleeft, biedt voldoende privacybescherming onder de EU-richtlijn voor gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Embrace your power gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website en in onze online cursussen tref je links aan naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Embrace your power om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van (marketing) cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Op de website van Embrace your power vind je buttons die linken naar de volgende social media kanalen:
Instagram
YouTube
LinkedIn
Twitter

We embedden in onze cursussen en op onze website video’s vanuit YouTube. YouTube plaatst marketingcookies op je website. Lees de privacyverklaring van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die embraceyourpower plaatst en de cookies die door YouTube geplaatst worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Embrace your power en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@embraceyourpower.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Nationale toezichthouder

Embrace your power wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Embrace your power neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@embraceyourpower.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten, onze website en de wettelijke eisen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.